Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2013

kanelaki
0827 7dab
Just Bumming Around in London
Reposted fromKamael Kamael viaohmygodthebritish ohmygodthebritish

February 13 2013

kanelaki

February 11 2013

kanelaki
4205 e495
even cats dream about flying
Reposted frompiecesfacesplaces piecesfacesplaces viaVard Vard
kanelaki
Reposted fromkanusia kanusia viaVard Vard
kanelaki
1971 d845
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaVard Vard

January 19 2013

kanelaki
Reposted fromtwice twice viamorazmora morazmora
kanelaki
kanelaki
Reposted fromsadurday sadurday viamorazmora morazmora
kanelaki
4935 587c 500
Hallstatt, Austria
Reposted fromfalling falling viamorazmora morazmora
kanelaki
now playing on catsTV
kanelaki
6846 cfab 500
Reposted fromIriss Iriss viabeatryczeaguilar beatryczeaguilar

January 11 2013

kanelaki
8844 2591 500
Najmójszy we Lwowie <3
Reposted bybeatryczeaguilar beatryczeaguilar

January 03 2013

kanelaki
Na na na na na na na na na na bookshelf!
Reposted fromarseniansodu arseniansodu
0752 389e
Reposted fromfreakish freakish viaVard Vard
3205 89fe 500
Reposted fromfreakish freakish viaVard Vard
kanelaki
Na ulicy, na poboczu stoi pusty samochód. Nie widać kierowcy, a obok przebiega ruchliwa ulica.

W Polsce: Pewnie się zepsuł.
W Bagdadzie: Jedź! Byle dalej od tego samochodu, to może zaraz wybuchnąć.
Reposted frombeatryczeaguilar beatryczeaguilar
kanelaki
Na checkpoincie 56 zdarza się, że żołnierze przeszukują ich plecaki. Więc różowy plecak z myszką miki zostaje otwarty, z plecaka wypadają zeszyty, kredki, drugie śniadanie. Nie, ta sześciolatka nie niesie dziś bomby do szkoły.

arabia.pl
Reposted frombeatryczeaguilar beatryczeaguilar
kanelaki
Odległość to najbardziej chuj.owa sprawa na świecie!
Reposted frombeatryczeaguilar beatryczeaguilar

January 02 2013

kanelaki
Roasted Tomatoes with Shrimp and Feta
Reposted fromBluepoppy Bluepoppy viaVard Vard

December 31 2012

kanelaki
4281 6c26 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabeatryczeaguilar beatryczeaguilar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl